+32 471 86 06 37 info@takeair.world

Gezonde boslucht op kantoor via een baxter? Het kan!

23 Jan, 2019De Derde Long, News, Office

Volgens het voormalige Nederlandse Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) blijkt dat een ongezond kantoorklimaat de arbeidsproductiviteit met 10 tot 15% verlaagt en het ziekteverzuim met 10 tot 15% verhoogt.

 

Eén van de voornaamste redenen van een ongezond kantoorklimaat is een gebrek aan ventilatie. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten zoals irritatie, hoofdpijn of concentratieverlies. Als deze klachten aanwezig zijn bij verschillende mensen in het kantoorgebouw spreekt men van BRI of ‘Building Related Illness’.

“In ontwikkelde landen brengen mensen 92% van hun tijd binnenhuis of op kantoor door. Een gezond werkklimaat en een optimale ventilatie zijn dus van vitaal belang voor het welzijn en de productiviteit van de werknemer.”

Een gezonde werkomgeving is belangrijk voor de productiviteit en het welzijn van werknemers.
De ruimtes in een gebouw functioneren als het ware als een derde long. Daarom liet Claerhout Communicatiehuis een baxter vol met micro-organismen op de luchtkanalen aansluiten om het effect van gezonde buitenlucht het kantoor binnen te brengen.
Het systeem, ontwikkeld door TakeAir, werkt via het principe van bioaugmentatie, wat onder andere toegepast wordt bij het opruimen van bodemverontreiniging. Een mix van probiotica wordt rechtsreeks in de luchtkanalen gesproeid en via het ventilatiesysteem verspreid in de kantooromgeving.
Deze micro-organismen richten zich exclusief op schadelijke organismen die de kantoorlucht verontreinigen. Door de hoge concentratie aan positieve bacteriën ten opzichte van de potentiele schadelijke bacteriën (zoals pathogenen), wordt de kantoorlucht gezuiverd.

“TakeAir is een belangrijk onderdeel bij de creatie van een healing office. Bioaugmentatie van de airducts draagt bij tot de productiviteit en hapiness van uw medewerkers. Zo sluit TakeAir perfect aan bij de visie van De Derde Long.”

Jo Pannecoucke

Founding Father, TakeAir

Bron: De Derde Long


Join Our Newsletter

Interesting articles to discover:

tv Oost: Gezond werken dankzij bacteriën in de lucht